نمایش 1–8 از 196 نتیجه

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 2000 گالن مدل RO2000GP220j

17,350,000 تومان

ویژگی ها:

تعداد فیلتر : 4stage
جنس بدنه : فلزی
نوع بسته بندی : کارتن 5لایه
طول : 65cm
عرض/ عمق : 30cm
ارتفاع / قد : 90cm
حداکثر ظرفیت : 7560لیتر
مشخصات آداپتور : ندارد
تعداد ممبران :تعداد 5عدد
نوع ممبران : ممبران400 گالن فیلمتک
هوزینگ پیش تصفیه : سایز 20 اینچ جامبو
مشخصات پمپ : پمپ یک اسب پرفشار لیو

  • زمان ارسال : 2 روز کاری

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی1600گالن اسلیم مدل RO1600GP220S

17,200,000 تومان

ویژگی ها:

تعداد فیلتر : 4stage
جنس بدنه : فلزی
نوع بسته بندی : کارتن 5لایه
طول : 50cm
عرض/ عمق : 30cm
ارتفاع / قد : 90cm
حداکثر ظرفیت : 6048لیتر
مشخصات آداپتور : ندارد
مشخصات پمپ : یک اسب پرفشار لیو
تعداد ممبران : تعداد4عدد
نوع ممبران : ممبران400 گالن فیلمتک
هوزینگ پیش تصفیه : سایز 20 اینچ اسلیم

  • زمان ارسال : 2 روز کاری

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی1600گالن مدل RO1600GP220j

15,900,000 تومان

ویژگی ها:

تعداد فیلتر : 4stage
جنس بدنه : فلزی
نوع بسته بندی : کارتن 5لایه
طول: 65cm
عرض/ عمق : 30cm
ارتفاع / قد : 90cm
حداکثر ظرفیت : 6048لیتر
مشخصات آداپتور : ندارد
تعداد ممبران : تعداد 4عدد
نوع ممبران : ممبران400 گالن فیلمتک
هوزینگ پیش تصفیه : سایز 20 اینچ جامبو
مشخصات پمپ : پمپ یک اسب پرفشار لیو

  • زمان ارسال : 2 روز کاری

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی1200گالن اسلیم مدل RO1200GP220s

14,050,000 تومان

ویژگی ها:

تعداد فیلتر : 5stage
جنس بدنه : فلزی
نوع بسته بندی : کارتن 5لایه
طول : 50cm
عرض/ عمق : 30cm
ارتفاع / قد : 90cm
حداکثر ظرفیت : 4536لیتر
مشخصات آداپتور : ندارد
مشخصات پمپ : پمپ یک اسب پرفشار لیو
تعداد ممبران : تعداد3 عدد
نوع ممبران : ممبران400 گالن فیلمتک
هوزینگ پیش تصفیه : سایز 20 اینچ اسلیم

  • زمان ارسال : 2 روز کاری

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی1200گالن مدل RO1200GP220j

13,000,000 تومان

ویژگی ها:

تعداد فیلتر : 5stage
جنس بدنه : فلزی
نوع بسته بندی : کارتن 5لایه
طول : 65cm
عرض/ عمق : 30cm
ارتفاع / قد : 90cm
حداکثر ظرفیت : 4536لیتر
مشخصات آداپتور : ندارد
مشخصات پمپ : یک اسب پرفشار لیو
تعداد ممبران : تعداد 3 عدد
نوع ممبران : ممبران400 گالن فیلمتک
هوزینگ پیش تصفیه : سایز 20 اینچ جامبو

  • زمان ارسال : 2 روز کاری

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 800 گالن اسلیم مدل RO800G P220S

12,800,000 تومان

ویژگی ها

تعداد فیلتر : 5stage
جنس بدنه : فلزی
نوع بسته بندی : کارتن 5لایه
طول : 50CM
عرض/ عمق : 30cm
ارتفاع / قد : 90cm
حداکثر ظرفیت : 3024لیتر
مشخصات آداپتور : ندارد
مشخصات پمپ :پمپ یک اسب پرفشار لیو
تعداد ممبران : تعداد 2 عدد
نوع ممبران : ممبران400 گالن فیلمتک
هوزینگ پیش تصفیه : سایز 20 اینچ اسلیم

زمان ارسال : 2 روز کاری

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی600گالن مدل RO600GP220s

12,100,000 تومان

ویژگی ها:

تعداد فیلتر: 5stage
جنس بدنه: فلزی
نوع بسته بندی : کارتن 5لایه
طول : 50CM
عرض/ عمق : 30cm
ارتفاع / قد : 90cm
حداکثر ظرفیت : 2268لیتر
مشخصات آداپتور : ندارد
مشخصات پمپ : یک اسب پرفشار لیو
تعداد ممبران : تعداد 6 عدد
نوع ممبران : ممبران100 گالن فیلمتک
هوزینگ پیش تصفیه : سایز 20 اینچ اسلیم

  • زمان ارسال : 2 روز کاری

دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی 800گالن مدل RO800GP220j

11,600,000 تومان

ویژگی ها:

تعداد فیلتر : 5stage
جنس بدنه : فلزی
نوع بسته بندی : کارتن 5لایه
طول : 65cm
عرض/ عمق : 30cm
ارتفاع / قد : 90cm
حداکثر ظرفیت : 3024لیتر
مشخصات آداپتور : ندارد
مشخصات پمپ : پمپ یک اسب پرفشار لیو
تعداد ممبران : تعداد 2 عدد
نوع ممبران : ممبران400 گالن فیلمتک
هوزینگ پیش تصفیه : سایز 20 اینچ جامبو

  • زمان ارسال : 2 روز کاری