قطعه برقی است که در دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی  و حتی صنعتی نصب می شود. همچنین یکی از بهترین آپشن های کاربردی بسیار بهینه ای است، که عملکرد دقیقی در دستگاه ایجاد میکند. نصب آن باعث میشود که دستگاه بصورت مداوم کارنکند و تایم استراحت به دستگاه بدهد، که هدف از آن افزایش طول عمر پمپ ها و قطعات برقی میباشد. منتها در بعضی از شرایط خاص نیاز است، این قطعه را بعنوان آپشن به دستگاه خریداری شده اضافه نماییم.

میخواهیم با ذکر مثال این آپشن را کاملا به شما توضیح بدهیم:

کیت مولتی تایمر دیجیتال از اسمش هم که پیداست یعنی (تایمر دیجیتالی)، نصب این آپشن در این مدل دستگاه  باعث میشود طول عمر پمپ ها ، شیربرقی ، ترانس ، سوییچ ها ، کلیه قطعات برقی و مکانیکی با کارکرد استاندارد و صحیح باشد. همچنین از خرابی زودهنگام قطعات جلوگیری شود.در ادامه هزینه های تعمیرات قطعات شما را کاهش می دهد،عملکرد این آپشن به این صورت است، که بطور استاندارد و تجربی  به کیت مولتی تایمر زمان داده می شود. بدین صورت که چند ساعت دستگاه را روشن نگه دارد و چند ساعت یا دقیقه دستگاه را خاموش می کند. برای استراحت قطعات برقی و سایر قطعات بطور استاندارد در کارکرد دستگاه ها برای هر  60 دقیقه تایم کارکرد، 15 دقیقه تایم خاموشی به دستگاه با برنامه داده می دهیم.

این کیت در قطعی آب و برق و نیز پرشدن مخزن آب تصفیه تنظیماتش تغییر نمی کند.

چنانچه با مطالعه عملکرد آپشن کیت مولتی تایمر دیجیتال اتومات   ، قصد تهیه آن را دارید می توایند به دستگاه خربداری شده با زدن تیک(*) آن را به دستگاه اضافه کنید.