فیلتری است که در دستگاه های تصفیه آب خانگی ، نیمه صنعتی و حتی صنعتی نصب می شود . عملکرد آپشن فیلتر UV  نصب شده روی دستگاه در اصل ضدعفونی کردن آب پس از عبور از از اشعه ماورا البنفش میباشد منتها در بعضی از شرایط خاص آب ، همچون استفاده از آب چاه یا رودخانه و یا هر نوع آبی که از طریق کلر ضدعفونی نشده باشد ، نیاز داریم از این آپشن فیلتر یو وی استفاده کنیم  و به دستگاه خریداری شده اضافه نماییم .

میخواهیم با ذکر مثال این آپشن را کاملا  به شما  توضیح بدهیم:

فیلتر یو وی به معنای (اشعه ماوراالبنفش)می باشد چنانچه درعملکرد تصفیه کردن آب ، آب ورودی به دستگاه تصفیه از  کیفیت بسیار پایینی برخوردار باشد و هیچ گونه عملیات ضدعفونی ( کلر و …. ) انجام نشده باشد . احتمال خیلی قوی اون آب آلودگی میکروبی داشته باشه و برای برطرف کردن و پاکسازی آن آلودگی ها و میکروب و انگل ها  در دستگاه از این آپشن یعنی فیلتر یو وی استفاده نماییم  

چنانچه با مطالعه عملکرد آپشن فیلتر یو وی ، نیاز دارید به آن دارید به دستگاه خربداری شده اضافه شود تیک(*) آن را بزنید .