آپشن فلوتر برقی مکانیکی ( قطع کن برق دستگاه) آپشنی  است که سیم کابل  آن روی دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی و صنعتی  از طریق فیش های ضد آب نصب می شود. 

این آپشن در داخل مخزن ذخیره جاگذاری میشود و بصورت مکانیکی و تقریبا بازویی برق دستگاه رو با پایین و بالا اومدن سطح آب ازطریق گوی که داخل شناور پلاستیکی میباشد. قطع و وصل میکند و جایگزین مناسبی برای سوییچ  قطع کن های پرشر دستگاه میباشد که خطای قطع و وصل کردن دستگاه رو به صفر میرساند، منتها در بعضی از شرایط خاص که مخزن ذخیره تحت فشار نمی باشد و نیز فلوتر مکانیکی برای مخزن پلی اتیلن هم تهیه نکردیم  ، نیاز داریم از این آپشن فلوتر برقی و مکانیکی استفاده کنیم  و به دستگاه خریداری شده اضافه نماییم .

میخواهیم با ذکر مثال این آپشن را کاملا  به شما  توضیح بدم:

عملکرد آپشن فلوتر برقی مکانیکی بصورتی است که از طریق کابل به دستگاه تصفیه نصب میشود و طرف دیگر در داخل مخزن ذخیره جاگذاری میشود  و با بالا اومدن سطح آب تا حداکثر ظرفیت مخزن شناور به سمت بالا رفته و و از طریق گوی برق دستگاه رو قطع کرده و باعث میشه دستگاه دیگر  آب تصفیه تولید نکرده و چنانچه با برداشت آب تصفیه سطح مخزن به پایین برود معکوس عملکرد بالا انجام میشود و گوی به سمت پایین شیب پیدا میکند و برق دستگاه را وصل کرده و تا پر شدن دوباره مخزن دستگاه روشن میماند.

چنانچه با مطالعه عملکرد آپشن فلوتر برقی مکانیکی، نیاز به این آپشن هستید که به دستگاه خربداری شده اضافه شود تیک(*) آن را بزنید.