شیر میکس یکطرفه قطعه ای است که در دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی نصب می شود . در حالت عادی و استاندارد در کارکرد دستگاه ، قطعه شیر میکس باید بسته باشد تا آب ورودی  کاملا تصفیه شود ، منتها در بعضی از شرایط خاص نیاز داریم از این قطعه استفاده کنیم  و این آپشن را ،  به دستگاه خریداری شده اضافه نماییم .

میخواهیم با ذکر مثال این آپشن را کاملا  به شما  توضیح بدهیم:

شیر میکس از اسمش هم مشخص است، به معنای (میکس کردن، ترکیب کردن) چنانچه درعملکرد تصفیه آب ، تی دی اس خروجی آب تصفیه شده در دستگاه نسبت به نیازمان پایین تر  بیاید و بخواهیم تی دی اس  آن را نسبت به نیازمان بالاتر ببریم، اهرم شیر میکس را کمی باز میذاریم و شروع به تنظیم میکنیم تا آب پس از گذشت از سه فیلتر پیش تصفیه (مرحله 1و2و3 ) تعبیه شده در دستگاه،  با آب تصفیه شده با خلوص بالا  ترکیب شود و آب حاصل شده با تی دی اس بالاتری که نیاز ما را برطرف کند بدست بیاید.

چنانچه با مطالعه عملکرد آپشن شیر میکس یکطرفه  ، نیاز به این آپشن دارید که به دستگاه خربداری شده اضافه شود تیک کنار آپشن را بزنید.